Tillsammans är vi starkare!

Även om våra medlemmars bästa går i första hand, arbetar Komm också hela tiden aktivt med att driva stora och viktiga bransch­övergripande frågor. Ibland på egen hand. Men ganska ofta tillsammans med andra bransch­organisationer och aktörer i näringslivet. Här hittar du några av de initiativ, projekt och partners som vi stolt arbetar med.

ICC - Internationella Handelskammaren

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation med målet mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Komm är aktiv i ICC Sverige genom förbundsjurist Christina Nylander, som är ledamot i Marknads­föringskommittén, vars arbete syftar till att stärka självregleringens roll inom marknads­föring.

Reklamombuds­mannen

Via vårt engagemang i Reklamombuds­mannen har Komm en röst i Sveriges självreglering av etisk kommunikation.

European Association of Communication Agencies

EACA är Komms paraplyorganisation och Europas röst för kommunikationsbyråer och bransch­organisationer, som använder sin lobbying verksamhet för att öka det ekonomiska och sociala värdet av kommunikation till allmänheten. Tillsammans representerar EACA mer än 2 500 organisationer från upp mot 30 europeiska länder som tillsammans har över 120 000 anställda.

Näringslivets Delegation för Marknads­rätt

NDM grundades 1974 och är Sveriges största sammanslutning av organisationer för påverkan av konsumentlagstiftning och marknadsrättsliga frågor samt data- och integritets­­skyddsfrågor, antikorruption och immaterialrätt.