Initiativ

Komm står bakom flera bransch­initiativ initierade för att stötta, stärka, synliggöra, inspirera och stärka bransch­en. Här listar vi våra aktuella initiativ.

CommToAct

Våren 2021 startade Sveriges Kommunikations­byråer (Komm), Sveriges Annonsörer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer ett gemensamt initiativ för att bidra till FNs globala mål för en bättre värld. ​

Årets Designköpare

Hyllningen Årets Designköpare är branschens sätt att rikta strålkastarljuset mot den som nästan alltid hamnar i skymundan: beställaren. Hyllningen startade 2019 och drivs av Komms Design & varumärkesgrupp.

EFFDay

Under EFFDay samlar vi branschen för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknads­investeringar. EFFDay är ett branschinitiativ som över oss arrangeras av Sveriges Annonsörer, Swedma och Sveriges Mediebyråer.

Mad Women – A herstory of advertising

Mad Women blev ett starkt och inspirerande startskott i samband med KOMMs stadgeändring 2012 som gav mandat att aktivt stötta medlems­företag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer.

En av tre

En av tre är ett initiativ som startade 2014 med målet att få fler kvinnliga reklamfilms­regissörer. Ambitionen med projektet var att i varje pitch bör minst en av tre regissörer vara kvinna. Bakom initiativet står Svenska film- och tv-producenternas förening - Film&TV-Producenterna och vi (Komm).

Arkiv

Här hittar du tidigare initiativ som Komm varit en del av eller drivit själva.