För köpare

På denna sida har vi samlat information till dig som är köpare av kommunikation om hur du bör gå till väga när du ska upphandla en byrå och hur du kan förbättra dina byråsamarbeten.

När du väljer en byrå som är medlem i Komm så får du en lång rad fördelar på köpet. Våra medlemmar har nämligen tillgång till allt det stöd vi erbjuder, i form av verktyg, tjänster, utbildningar och inspiration. Något som borgar för att de inte bara ligger i framkant för vad kommunikationsbranschen kan erbjuda, utan också att de utgör ett klokt och tryggt val. 

Komms medlemsbyråer

Visste du att alla våra medlemmar har en Ansvarig Reklamutgivare (ARU)?

För att kunna bedöma olika kommunikationslösningars överensstämmelse med lagregler, etiska regler och branschpraxis – vilket är en allt större utmaning i reklamlandskapet – ska varje medlem ha minst en ansvarig reklamutgivare (ARU) anställd. Detta följer av Komm’s stadgar och är en förutsättning för medlemskap. Därtill skall denna kompetens säkerställas minst vart fjärde år genom vidareutbildning av ansvarig reklamutgivare (VARU). Sammantaget är ARU en kvalitets- och garantistämpel som borgar för att din kommunikation både följer regelverket – och ger effekt. På rätt sätt. 

Förhoppningsvis hjälper denna informationen dig en bit på vägen att skapa mer långsiktiga samarbeten och bättre förutsättningar för ännu bättre och effektfullare marknadskommunikation.

Branschvillkor & rekommendationer

Upphandling

Effekt

Kunskap

Komms medlems­företag

Filtrera och selektera bland våra 250 medlems­­företag inom reklam, varumärke, PR, Content, Media, Event etc.

Finns det något vi kan hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss!