Komms Effektprinciper

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde, får allt svårare att äska, och behålla, budgetpengar. Därför har Komm tagit fram Effektprinciperna – åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikations­effekt.

Principerna vilar på en bred grund med beprövad, praktisk erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning och vetenskapliga studier. Effektprinciperna är utvecklade av Komms Effektkommitté med bred representation från olika delar av branschen under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet samt Head of Science på Evidence Strategy (NoA).

Komms Effektkommitté
Kommitténs syfte är att lyfta och tydliggöra den affärsmässiga effekten av kommunikation och består av Annika Rehn Frobell (ordförande) och Jerker Winther.

Nyhet

Effekt

Biljetterna till EFFDay 2024 har släppts!

Den 3 september är det dags för EFFDay – årets effektevent. För femte året samlar vi branschen under en fullspäckad dag för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknads­investeringar. 

Nyhet

26.10.23

Shortlistade bidrag i årets EFFIE Awards

Effie Awards Europe och EACA (European Association of Communication Agencies) tillkännagav den 25 oktober årets Shortlist.

Nyhet

01.06.20

Fem lärdomar från Sveriges mest kreativa reklamkampanjer som skapat bäst effekt

Fem grundläggande lärdomar från de 10 nominerade bidragen i guldäggskategorin effekt från 2020.