Rekommendationer för offentliga upphandlingar

Så kan du och din kommunikations­byrå vara med och bidra till bättre upphandlingar enligt LOU.

Nu finns det 9 rekommendationer för offentliga upphandlingar enligt LOU. Tillsammans kan vi se till att de följs!

Du har kanske reagerat på att anbudsförfrågningar inom konsulterande kommunikationstjänster inte alltid är optimalt utformade och önskar att du kunde göra något åt det. Du är inte ensam. Som branschorganisation tar vi emot många synpunkter från våra medlemmar och offentlig upphandling är ett av de områden där det finns mycket frustration rörande både upplevd orättvisa och okunskap.

Komm (Sveriges Kommunikationsbyråer) har därför tillsammans med PRECIS och Swedish Content Agencies tagit fram handboken ”Så upphandlar du effektskapande kommunikation” med 9 rekommendationer för offentliga upphandlingar.

Syftet är att utbilda myndigheter och offentliga verksamheter i hur de upphandlar kommunikation på bästa sätt – så att upphandlingarna blir smidiga, tidseffektiva och resulterar i ett byråsamarbete som ger önskad effekt.

Men som med alla handböcker eller andra typer av utbildande och rådgivande dokument är de inte mycket värda om de hamnar i ”byrålådan”. Vill du se klokare, effektivare och rättvisare upphandlingar av kommunikation behöver vi alla ta ansvar för att sprida innehållet i handboken – berätta att den finns och uppmana potentiella uppdragsgivare om vinsterna med att läsa och följa den.

Det vinner vi alla på!

9 rekommendationer för offentliga upphandlingar enligt LOU.

Var med och bidra till bättre upphandlingar.