Bli medlem

Sveriges Kommunikationsbyråer är till för alla konsultföretag som arbetar med marknadskommunikation. Det innebär att våra medlemmar verkar inom ett eller flera områden som sträcker sig från strategi, genomförande och val av kommunikationskanal.

Våra medlemmar arbetar också inom en rad olika discipliner: action marketing, design, direktreklam, event, interactive, media, mobil, pr, och reklam.

Tack vare våra medlemmars stöd kan vi både bidra till att förenkla tillvaron för den enskilda medlemmen och förbättra förutsättningarna för hela branschen.

Intresseanmälan medlemskap

Alla fälten förutom Övrig information är obligatoriska.

Ladda ner medlemsansökan här