Bli medlem

Sveriges Kommunikationsbyråer är till för alla företag som arbetar med marknadskommunikation. Det innebär att våra medlemmar verkar inom ett eller flera områden som sträcker sig från strategi, genomförande och val av kommunikationskanal.

Våra medlemmar arbetar också inom en rad olika discipliner så som kommunikation, reklam, design, PR, digitalt, event, media, content och varumärke. Tack vare våra medlemmars stöd kan vi både bidra till att förenkla tillvaron för den enskilda medlemmen och förbättra förutsättningarna för hela branschen.

Vi berättar gärna mer om vad ett medlemskap i KOMM innebär, nedan kan du fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. För att ansöka direkt kan du ladda ner medlemsansökan och skicka den till info@komm.se. Vi kan även skicka en ansökan för digital signatur. Nya medlemmar väljs in på KOMMs styrelsemöten.