Bli medlem

Sveriges Kommunikationsbyråer är till för alla företag som arbetar med marknadskommunikation. Det innebär att våra medlemmar verkar inom ett eller flera områden som sträcker sig från strategi, genomförande och val av kommunikationskanal.

Våra medlemmar arbetar också inom en rad olika discipliner. Tack vare våra medlemmars stöd kan vi både bidra till att förenkla tillvaron för den enskilda medlemmen och förbättra förutsättningarna för hela branschen.

Intresseanmälan medlemskap
Nedan kan du fylla i en intresseanmälan för medlemskap i KOMM, för att ansöka direkt kan du ladda ner medlemsansökan och skicka in den direkt till info@komm.se. Nya medlemmar väljs in på KOMMs styrelsemöten.