Varför bli medlem i Komm?

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram bra verktyg & tjänster, såsom råd & riktlinjer, utbildningar, seminarier, avtalsmallar och mycket annat. Allt för att du ska bli en bättre och mer professionell konsult – och för att din byrå ska bli en vassare vassare, proffsigare och mer attraktiv partner på marknaden. Här nedan hittar du lite av det vi erbjuder. Vill du veta mer, så hör du bara av dig till oss.

En kvalitets- & garantistämpel

Ett medlemskap i Komm borgar för din byrå är ett tryggt val. Alla våra medlemsbyråer har t.ex. en ARU (Ansvarig Reklamutgivare); en person som genomgått en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation. Något som ger din byrå ett tydligt försprång i bl.a. upphandlingar och avtalsfrågor.

Fri juridisk rådgivning

Som medlem får din byrå tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning genom vår jurist, vilket är en av våra mest uppskattade och utnyttjade medlemstjänster. Rådgivningen gäller i huvudsak marknadsrätt, immaterialrätt och avtalsrätt. 

Stöd och vägledning i HR-arbetet

Genom samarbete med Edge HR får våra medlemmar fri tillgång till onlinetjänster som ger dig med personalansvar verktyg och stöd i det dagliga arbetet.

Tillgång till mallar, rekommendationer och branschavtal

Komm bevakar sina medlemmars intressen i förhållande till olika aktörer i branschen och tar fram verktyg, tjänster och mallar som hjälper till att reglera samarbetet mellan de olika parterna i syfte att skapa förutsättningar för långa och goda relationer.

Byråledarverktyg

Komm tar fram rapporter och statistik som stöttar byråledare i den dagliga verksamheten. T.ex. lönestatistik, som man kan använda i medarbetarsamtal – men också rapporter om byråbranschen, trender, konsumentbeteenden och mycket annat.

Ökad kompetens & nätverkande

Komm bjuder löpande in till seminarier där allt från forskare till internationella stjärnkreatörer föreläser. Dessutom arrangeras mingel för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Alla seminarier är kostnadsfria och samtliga medarbetare på byrån är givetvis välkomna.

En röst i opinionen

Ditt medlemskap stöttar branschens opinionsarbete mot näringsliv, samhälle, politiker och andra beslutsfattare i frågor som rör kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Förbundet driver frågor för både enskilda företag och hela branschen och är remissinstans i offentliga utredningar inom vårt område gentemot Myndighetssverige. Genom vårt engagemang i den internationella byråorganisationen EACA påverkar vi även på Europanivå.

Omvärldsspanare & sammankallande kraft

Komm är en naturlig part för att komma i kontakt med det officiella Sverige. Vi är även en sammankallande kraft då branschen vill nå nationella och internationella plattformar och arenor.

Hög etisk nivå i marknadskommunikation

Komm arbetar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation genom opinionsbildning samt vår närvaro i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och styrelse, som är näringslivets självreglering.

Förmånserbjudanden

Som medlem har din byrå alltid förmånliga priser på förbundets produkter och tjänster såsom ARU på Berghs och VARU samt rabatt på inskick i Guldäggstävlingen och på galabiljetter.

Medlemsröst genom Komm

Som medlem i Komm kan du göra din röst hörd både nationellt och internationellt via Komms medlemskap i:

INTRESSEANMÄLAN

Vill du veta mer om vad ett medlemskap i Komm innebär? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt!