Tävlingar

För att lyfta fram och visa effekten av vad bra och kreativ kommunikation kan åstadkomma arrangerar Komm en rad tävlingar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Dessa ger uppmärksamhet och erkännande åt våra medlemmars arbete och åt den effekt den skapar.