Tävlingar

Tävlingar spelar en viktig roll, både för KOMMs medlemmar och deras uppdragsgivare. Genom tävlingar stimuleras byråerna att utveckla nya strategiska och kreativa lösningar, såväl när det gäller innehåll och form som medievalskombinationer.

De som vinner priser i tävlingar blir inte bara belönade själva utan visar också för andra hur man kan överträffa sig själv. På så sätt fungerar vinnarna som goda förebilder och exempel för andra, både för individer och kollektiv. KOMM arrangerar följande tävlingar i egen regi eller i samarbete med andra:

Guldägget är Sveriges äldsta ochstörsta kommunikationstävling. Den drivs och genomförs av KOMM. Läs mer om Guldägget www.guldagget.se.

Årets Designköpare 
Hyllningen Årets Designköpare är branschens sätt att rikta strålkastarljuset mot den som nästan alltid hamnar i skymundan: beställaren. Det är beställaren som är katalysatorn för den kreativa processen, den som uppmuntrar med ett ”Ja, såklart!” och den som med strategiskt kunnande vågar tro på något som ingen tidigare gjort. www.aretsdesignkopare.se 

Swedish Content Awards
Swedish Content Awards arrangeras för första gången år 2000 och sedan 2022 är Sveriges Kommunikationsbyråer arrangörer. Bidragen i tävlingen bedöms och belönas av en namnkunnig jury. www.swedishcontentawards.com

Young Lions Sweden är en uttagningstävling inför den internationella Young Lions-tävlingen, som ingår i Cannes Lions. Tävlingen vänder sig till kreatörer upp till 30 år som jobbar på byrå. 

Cannes Lions är den internationellt mest prestigefyllda och omfattande kommunikationstävlingen, och samlar deltagare från hela världen. KOMM är sedan 2004 svensk representant för Cannes Lions. Läs mer om Cannes Lions www.canneslions.com.

Eurobest är Europas ledande kommunikationstävling. Tävlingen drivs av Cannes Lions, och sedan 2004 är KOMM svensk representant för båda tävlingarna. Läs mer om Eurobest www.eurobest.com.

Dubai Lynx KOMM närvarar indirekt i Dubai Lynx genom att vi väljer ut och skickar svenska jurymedlemmar. Vi gör detta dels för att lära oss och inspireras av kreativiteten i regionen – inte minst alla kreativa kampanjer med starkt samhällsperspektiv som syftar till förändring – och dels för att bidra med Sveriges syn på kommunikation. Allt fler av våra byråer verkar internationellt och att möta nya kulturer med nyfikenhet och ödmjukhet är värt mycket för att växa våra perspektiv. Efter varje tävling tar vi del av juryns reflektioner och uppdaterar förbundets policy för närvaro och deltagande. De senaste åren har vi exempelvis sett en kraftig ökning av andelen kvinnliga juryledamöter, även på kategoriordförande-poster. Detta är en fråga som KOMM har drivit länge inom Lions Festivals, som arrangerar bland annat Dubai Lynx, Eurobest och Cannes Lions, och som vi vill fortsätta att driva.

En målsättning för KOMM har varit att förbättra det internationella arbetet, både inom den europeiska paraplyorganisationen EACA och när det gäller tävlingar som Cannes Lions och Eurobest.