Vårt fokus

Vår absolut viktigaste uppgift är att hjälpa våra medlems­byråer att göra bättre kommunikation och bättre affärer. Men vi driver också en lång rad stora, viktiga bransch­övergripande frågor inom en antal olika områden. Vi arbetar dessutom för att öka förståelsen och kunskapen för den goda kommunikationens kraft och roll. Något som i förlängningen hjälper till att utveckla hela bransch­en samt öka värdet och betalningsviljan på våra medlemmars tjänster.

I den löpande verksamheten arbetar vi aktivt med följande fokusområden:

Medlemsnytta

Allt vi gör syftar till att maximera nyttan för våra medlemmar. Oavsett om det handlar om att ta fram konkreta verktyg, tjänster eller förmåner. Eller om att skapa bättre förutsättningar rent generellt på marknaden på både kort och lång sikt, genom att driva stora branschövergripande frågor, som gynnar hela branschen.

Juridik

Vår juridiska rådgivning är en viktig del i vår service till medlemmarna och vår förbundsjurist Christina Nylander fungerar som rådgivare för våra medlemmar i många olika frågor, som kampanjarbete, avtalsskrivning och ARU (auktoriserad reklamutgivare). Läs mer här.

Utbildning

Vi arbetar hela tiden med att ta fram lämpliga seminarier, kurser och utbildningar inom en rad olika områden för att höja kompetensen hos våra medlemmar. Både på egen hand och tillsammans med partners. Några av våra mest populära är t.ex. ARU-kursen, där vi samarbetar med Berghs School of Communication samt VARU-kursen (Vidareutbildning Ansvarig Reklamutgivare); en uppdatering av ARU som krävs var fjärde år.

Opinionsbildning

Som den ledande branschorganisationen inom marknadskommunikation och reklam är Komm en självklar samtals- och samarbetspartner för en rad olika parter på marknaden. Vi syns och hörs regelbundet i både bransch- och affärspress, där vi berättar och tydliggör marknadskommunikationens betydelse för utveckling och tillväxt.

Internationalisering

En viktig uppgift för Komm är att internationalisera kommunikationsbranschen. Det gör vi på en rad olika sätt, t.ex.

– Via tävlingar – som representant för Cannes Lions och Eurobest får vi en ypperlig inblick i hur man arbetar med stora internationella tävlingar. Vi får också en fantastisk möjlighet att marknadsföra svensk kreativitet.

– Som medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen EACA kan vi vara med och påverka besluten i Bryssel som får allt större betydelse för Sverige.

Tävlingar

För att lyfta fram och visa effekten av vad bra och kreativ kommunikation kan åstadkomma arrangerar Komm en rad tävlingar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Dessa ger uppmärksamhet och erkännande åt våra medlemmars arbete och åt den effekt den skapar. Några exempel på tävlingar är t.ex. Guldägget, Young Lions Sweden, Cannes Lions och Eurobest.

Komm

Bli medlem

Komm är öppet för alla byråer och företag i hela Sverige som jobbar med marknads­föring och kommunikation – oavsett disciplin och oavsett kanal. Bland våra medlemmar hittar du såväl reklam- och kommunikations­byråer som varumärkes- och designbyråer, liksom byråer som arbetar med PR, digitalt, content och media. Stora som små – inklusive enmansföretag och frilansare. I storstan eller på landsbygden. Alla är välkomna!