Möt Christina Nylander

Christina Nylander är sedan 2005 förbundsjurist på Sveriges Kommunikations­byråer. Hon är sedan länge specialiserad på de juridiska områden som berör all form av marknads­kommunikation.

Tanken var att bli journalist, kommunikatör eller projektledare på reklambyrå, men efter några år på reklambyrå så växte sig intresset för de juridiska aspekterna på marknadskommunikation allt större. Efter juristexamen och mer än 10 års erfarenhet som jurist och advokat på Advokatfirman MarLaw samt författare till flera böcker inom marknadsrätt och medierätt, var det sen självklart att ta uppdraget som förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer.

En stor del av Christina Nylanders tid ägnas åt medlemsrådgivning, vilken oftast sker via mejl eller telefon. De flesta juridiska frågorna rör marknadsrätt, upphovsrätt eller varumärkesrätt. Många frågor rör också avtalsrätt, företrädesvis samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare

Det är inte ovanligt att frågor kan komma upp flera år efter att samarbetet mellan byrå och annonsör, har avslutats. Till exempel när det gäller hur det material som byrån producerat får användas.

Med mer än 250 medlemsföretag är rådgivningen av tidsskäl begränsad till omkring en timme per problemställning och uppdragsgivare.

– Det är en trygghet för medlemmarna att någon med min långa erfarenhet kan svara på deras frågor, säger Christina Nylander. Eftersom jag arbetar varje dag med de här frågeställningarna, är det sannolikt att jag under alla mina år på förbundet hanterat de flesta frågeställning – på ett eller annat sätt – förut.

Utöver rådgivningen till medlemsföretag ägnar Christina också en hel del tid åt att föreläsa och undervisa. Därtill företräder Christina Sveriges Kommunikationsbyråer i en mängd olika forum, exempelvis som ledamot i RO – Reklamombudsmannens styrelse, som styrelseledamot i NDM – Näringslivets Delegation för marknadsrätt, som ledamot i ICCs marknadsföringskommitté, m fl.

En annan mycket viktig uppgift för förbundsjuristen är remiss- och påverkansarbetet. Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation som ska företräda hela marknadskommunikationsbranschen när det gäller lagstiftningsärenden. När riksdag och regering planerar ny lagstiftning som berör de områden som Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar behöver behärska för att kunna generera både kreativ och laglig kommunikation, får förbundet möjlighet att lägga sina synpunkter på förslagen.

– Att få tillfälle att påverka politikernas beslut är också en förmån som sporrar våra medlemmar, säger Christina Nylander.

Kontakta Christina Nylander för juridisk rådgivning på följande emailadress: Christina@komm.se.

Juridik

Juridik

Alla medlems­företag i Sveriges Kommunikations­byråer kan utan kostnad få juridisk rådgivning och hjälp från Sveriges Kommunikations­byråers förbundsjurist Christina Nylander, när det gäller medlems­företagens relationer till kunder och underleverantörer.