Alkoholreklam

Vad gäller när det kommer till marknadsföring av alkoholhaltiga drycker? Ta bland annat del av rekommendationer för ansvarsfull alkoholreklam.

Uppdaterade rekommendationer för ansvarsfull alkoholreklam

Mot bakgrund av nya rättstolkningar av alkohollagen har branschens rekommendationer gällande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker uppdaterats (1 oktober 2022).

OBS! Bildregeln i alkohollagen gäller fortfarande

Högsta domstolen ger Konsumentombudsmannen (KO) slutlig rätt och förbjuder Mackmyra (Dec 2021) att marknadsföra sin whisky genom att lägga ut vissa bilder på sociala medier. 

Poppels bryggeri fälls i Patent- och marknadsdomstolen för omåttfull ölrekam på sociala medier

I en dom den 12 april som rör reklam för öl i sociala medier (Instagram) ger Patent- och marknadsdomstolen Konsumentombudsmannen (KO) rätt på sju av åtta punkter, medan företaget Poppels Bryggeri AB får rätt på en punkt.

Konsumentverket

När du marknadsför alkoholdrycker, och alkoholdrycksliknande preparat som till exempel alkoglass, ska din marknadsföring inriktas på att lämna neutral och saklig information om produkten. Marknadsföringen får inte uppmana till användning eller syfta till att väcka särskild uppmärksamhet.

Nyhet

18.04.24

SoMe-reklam för öl förbjuds – otillåtna bilder på annat än produkten

I en dom den 12 april som rör reklam för öl i sociala medier (Instagram) ger Patent- och marknads­domstolen Konsument­ombudsmannen (KO) rätt på sju av åtta punkter, medan företaget Poppels Bryggeri AB får rätt på en punkt.