SoMe-reklam för öl förbjuds – otillåtna bilder på annat än produkten

I en dom den 12 april som rör reklam för öl i sociala medier (Instagram) ger Patent- och marknadsdomstolen Konsumentombudsmannen (KO) rätt på sju av åtta punkter, medan företaget Poppels Bryggeri AB får rätt på en punkt.

Redan i april 2023 förbjöd KO bryggeriet att marknadsföra alkohol i sociala medier genom att visa bilder på företagets öl bredvid en tallrik med mat, på en tunna, med en person i en industrilokal, på en sten i naturen eller intill matvaror. Detta strider mot Alkohollagens sk bildregel, som KO ansåg att företaget överträdde med åtta inlägg i sociala medier.

Bakgrunden är att bildregeln i alkohollagen innebär att en bild endast får visa produkten eller råvaror som ingår i produkten, en enstaka förpackning och varumärket. Företaget överklagade KO:s förbud till Patent- och marknadsdomstolen som nu ger KO rätt på sju av åtta punkter, medan företaget får rätt på en punkt. I det specifika fallet med bilden som innehåller en ölflaska, ett glas och trätunnor, konstaterar domstolen att bilden på tunnorna har en koppling till själva tillverkningsmetoden (lagring på ektunnor) och att den därmed är förenlig med bildregeln. 

KO hade ursprungligen bestämt att vitet för varje överträdelse skulle vara en miljon kronor. Domstolen anser dock att ett vitesbelopp om 500 000 kronor är tillräckligt.

Senast uppdaterad 18.04.24

Publicerad 18.04.24

Juridik

Alkoholreklam

Vad gäller när det kommer till marknads­föring av alkoholhaltiga drycker? Ta bland annat del rekommendationer för ansvarsfull alkoholreklam.