Styrelsen

Sveriges Kommunikations­byråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlems­företagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner. Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

2023/2024:

Jacob Nelson – Styrelseordförande, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Magnus Ahlqvist – Creative Director och partner, Vinter, Luleå
Erica Berghagen – Managing Director, We Are More, Gbg
Johan Dyrendahl – Deputy CEO & Chief Commercial Officer, Prime Weber Shandwick, Sthlm
Roshanak Fatahian – Diversity & Inclusion Director, Nord DDB, Sthlm
Morten Flamand – CEO, EssenceMediaCom, Sthlm
Nina Granath – Creative Director, Stockholm Design Lab, Sthlm
Maja Kipatsi Danell – Partner/Copywriter, FAB Agency, Gbg
Jesper Kling – CEO, Patriksson Group, Sthlm
Ivan Matanovic – Creative Director & Founder/owner, Guts & Glory, Malmö
Sofia Persson – Market Strategist/Co-owner, Mustasch, Karlskrona
Malin Rönnmark – vice vd/byråchef, OTW Sthlm
Casper Schaber – CEO/Partner, 500, Sthlm
Josephine Wallin Ankarstrand – Senior Art Director, NORD DDB, Sthlm
Jerker Winther – Chief Strategy & Business Officer (CSBO)/Partner, Åkestam Holst, Bold NoA, Sthlm

Sandra Gidlund Johansson – CFO, Garbergs Sthlm (enbart ledamot i Sveriges Kommunikationsbyråer AB)

Valnämnd 2023/2024

  • Robert Aras, Executive Vice President, Prime Weber Shandwick, Sthlm

  • Melina Aristiadou – CEO/Partner, Uncle Unicorn, Gbg

  • Tobias Franzén – CEO, The Amazing Society, Sthlm

  • Lena Grundström – Account Manager, Forman & Bodenfors, Sthlm

  • Jenny Kaiser – Managing Director/Vice VD, Åkestam Holst NoA