Kommittéer & utskott

Förbundet har i dagsläget sex aktiva kommittéer och utskott. Medlemmarna består utav medarbetare på medlems­byråer och ledamöter från förbundets styrelse. Grundtanken med kommittéerna och utskotten är att förbundet ska drivas av medlemmarna och fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna.

2023/2024:

Tävlingsutskottet
Utskottet diskuterar och fungerar som ett bollplank i arbetet och utvecklingen av Guldägget, exempelvis i frågor om tävlingsregler, kategorier och jurysammansättning. Tävlingsutskottet består av Linda Nilsson, Jesper Kling, Malin Rönnmark, Roshanak Fatahian, Nina Granath och Jacob Nelson.

Varumärkes- och Designkommitté
Varumärkes- och Designkommittén driver frågor för att synliggöra och stärka design- och varumärkeskategorin i sammanhang som t ex Guldägget. Sammankallande i Varumärkes- och Designkommittén är Sofia Björkman, Volt och Isabelle Dahlborg Lidström, Grow.

Affärskommittén
Affärskommittén driver frågor som rör branschens lönsamhet och hur vi ser till att vi har en hållbar och framtidssäkrad bransch. Sofia Persson (ordförande), Johan Dyrendahl, Magnus Ahlqvist, Casper Schaber och Sandra Gidlund  Johansson (från AB-styrelsen).

Effektkommittén
Kommitténs syfte är att lyfta och tydliggöra den affärsmässiga effekten av kommunikation och består av Annika Rehn Frobell (ordförande) och Jerker Winther.

Medlems- och Tillväxtkommittén
Medlems- och Tillväxtkommittén har som uppgift främsta uppgift att se till medlemmarnas bästa intresse och arbeta för att förbundet skall vara attraktivt för kommunikationsbyråer i hela landet oavsett disciplin eller storlek. Ivan Matanovic (ordförande), Jesper Kling, Morten Flamand , Erica Berghagen , Josephine Ankarstrand Wallin och Maja Kipatsi Danell.

Hållbarhetskommittén (fokus på social hållbarhet; del av CommToAct People)
Hållbarhetskommittén är drivande i Komms hållbarhetsarbete och driver och utvärderar aktuella hållbarhetsfrågor och föreslår ställningstagande för oss som branschorganisation. Kommittén består från styrelsen av Maja Kipatsi Danell (ordförande) och Roshanak Fatahian.

Senast uppdaterad 13.02.24

Publicerad 28.06.23

Vill du veta mer om våra kommittéer och utskott?

Tveka inte att kontakta oss!