Självreglering

Reklamombuds­mannen

RO är branschens självreglering som granskar och prövar att reklamen följer god marknads­etik. Sveriges Kommunikations­byråer är aktiv i stiftelsen genom förbundsjurist Christina Nylander, som styrelseledamot.

ICC - Internationella handelskammaren

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Deras mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd.

EASA - European Advertising Standards Alliance

motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar av världen. Inom EU samordnas självregleringen av reklam av paraplyorganisationen EASA.