ICC:s grundregler för reklam & marknads­kommunikation

Nya reklamregler från Internationella Handelskammaren (ICC) från 1 juli
Internationella Handelskammaren (ICC) har beslutat om nya reklamregler som började gälla fr om 1 juli 2019.

De nya reglerna är globala och är uppdaterade för att vara bättre anpassade till det nya reklamlandskapet.

I de nya uppdaterade reglerna  finns tydligare krav på transparens och tydlig information när det gäller kommersiella meddelande, kontra redaktionellt och användargenererat innehåll. 

Alla medier och sociala medie-plattformar måste följa reglerna. Det ska vara tydligt och transparent vad som är reklam och vem annonsören är. Reglerna gäller oavsett om man är annonsör, influencer, bloggare, vloggare, affiliatenätverk, dataanalytiker eller adtech-företag.

Regelverket är grundläggande för självreglering av reklam samt är ett uttryck för vad som är god marknadsföringssed i Marknadsföringslagen. Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) – näringslivets självreglering för etisk reklam – prövar om anmäld reklam följer reglerna.