RO – Reklamombuds­mannen

RO – Reklamombudsmannen, är branschens självreglering som granskar och prövar att reklamen följer god marknadsetik. Sveriges Kommunikationsbyråer är aktiv i stiftelsen genom förbundsjurist Christina Nylander, som styrelseledamot.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering, och alltså inte en statilig myndighet, som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning.

Reklamombudsmannen är instiftad av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och NDM – Näringslivets delegation för marknadsrätt. De prövande instanserna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Stiftelsens styrelse utses av Sveriges Annonsörer, NDM (Näringslivets Delegation för Marknadsrätt), Sveriges Kommunikationsbyråer, ICC Sweden, Tidningsutgivarna och Swedish Direct Marketing Association.

Motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).