Rollbeskrivningar

Som ett stöd för dig som köper / upphandlar kommunikation har Sveriges Kommunikations­byråer, Komm, beskrivit vanligt förekommande roller hos olika byråer som arbetar med kommunikation. Denna lista uppdateras årligen.

Ad Operations/Traffic
Arbetar med att säkerställa leveranser av material och kampanjer till medier och kanaler. En traffic arbetar i olika system för att hantera material och skapa kampanjer och se till att det kommer i tid till medierna i tid och jobbar ofta också med att följa upp efter avslutad kampanjperiod.

Analytiker (Insight/Research)
Arbetar med att samla in, bearbeta och analysera data om marknader, konsumenter, medier och trender. En analytiker ger råd, planerar, organiserar, prognosticerar och följer upp kampanjer och olika marknadsföringsinsatser.

Art Director
Arbetar som kreatör med att utforma idéer, koncept, reklam och kommunikation. En art director arbetar med den kreativa idén, med bilder och formgivning som specialitet och gör skisser, regisserar fotograferingar, beställer illustrationer och övervakar produktionen fram till det färdiga resultatet. Ofta arbetar en art director ihop med en copywriter för att utforma idéer, koncept, reklam och kommunikation.

Assistent
Arbetar med att assistera en kreatör, tex en art director eller copywriter, i det dagliga arbetet med att ta fram material, kampanjer och olika andra aktiviteter för byråns kunder.

Content / Social Media Manager
Arbetar med pr, content och marknadsföring i sociala medier, bevakar omvärlden och analyserar frågor runt sociala medier och digital journalistik. Arbetar med att skapa intressant och engagerande innehåll på sociala plattformar genom text, bild, videos och kampanjer.

Copywriter
Arbetar som kreatör med att skriva och skapa texter. En viktig del av jobbet som copywriter är att göra research, att samla in bakgrundsmaterial och information och skriva om detta på ett förståeligt och säljande sätt. En copywriter kan även skriva manus och olika typer av underlag. Ofta arbetar en copywriter ihop med en art director för att utforma idéer, koncept, reklam och kommunikation.

Creative Director
Arbetar som kreativ chef med att leda kreativa team och driva det kreativa arbetet. En creative director är ofta i grunden art director eller copywriter, som axlat en större ledarroll och som leder det kreativa arbetet.

Designer
Arbetar utifrån en affärsmässig och konstnärlig grund med form, funktion och varumärke genom att skissa på och utforma hur en produkt eller tjänst ska se ut, låta och fungera. Designer arbetar ned utveckling av varor, tjänster, budskap, förpackningar och miljöer.

Design Director
Arbetar som kreativ chef med ansvar för designers med att leda kreativa team och driva designarbetet. En design director är ofta i grunden designer, som axlat en större ledarroll och som leder det kreativa arbetet.

Digital Producent
Arbetar med innehållet och den grafiska strukturen på en webbplats, samt ofta också med webbplatsens grafiska profil. En digital producent (webbproducent) arbetar också med ska utveckla företagets eller verksamhetens digitala kommunikation.

Digital Specialist
Arbetar med att analysera, genomföra och optimera för hur ett företags produkt eller tjänst kommuniceras och marknadsförs i digitala kanaler. En digital specialist arbetar också med ska utveckla företagets eller verksamhetens digitala kommunikation.

Ekonomichef/CFO
Arbetar med byråns ekonomi, nära företagets VD och ansvarar för rapportering till VD:n och styrelsen. Ekonomichefen arbetar ofta med planeringen av företagets ekonomi såsom budgetering och budgetuppföljningar. Som ekonomichef kan man ibland även ha personalansvar.

Grafisk formgivare
Arbetar med att formge trycksaker, förpackningar eller grafik i digitala medier. En grafisk formgivare ger produkten en form genom att välja typografi, färg och bilder och arbetar ofta i nära samarbete med art director och även originalare.

Kundansvarig/Client Director
Arbetar som kundansvarig projektledare med ansvar för budget, tidsplan och team. En client director har ett övergripande ansvar för strategi- och planeringsprocessen, leder det dagliga arbetet i kundteamet och ansvarar för dialogen med specialister inom samtliga discipliner.

Medieplanerare / Media Planner
Arbetar med att planera och skräddarsy en medieplan för kunden för att nå uppsatta mål. En medieplanerare tar fram offerter från medier, gör research om målgrupper och genomför medieköp för kunderna.

Mediestrateg/Medieansvarig
Arbetar med att vara expert på medier, med att planera hur och var man ska kommunicera kundens varumärke och produkter/tjänster i olika medier, både ”traditionella” och inom sociala och digitala medier på bästa sätt.

Originalare
Arbetar med att se till att bilder och färger är korrekta och rätt placerade. I arbetet ingår ofta att lösa problem av olika slag, som att en kreativ idé tas ut i ett bestämt format. En originalare arbetar ofta i nära samarbete med art director och grafisk formgivare.

Planner/Strateg
Arbetar med att göra en inledande marknadsanalys för kunderna, skapar strategi, kommer med insikter och ger riktlinjer för det kreativa arbetet. En planner/strateg är ansvarig för att förstå marknaden och målgruppen och arbetar ofta ihop med en researcher för informationsinsamling.

PR-konsult, junior
Arbetar med medierelationer, pr-aktiviteter och med att hjälpa kunderna att skapa publicitet och bilda opinion. Som junior pr-konsult arbetar man i ett team med andra, utan att ha övergripande kund- eller budgetansvar.

PR-konsult, senior
Arbetar som rådgivare med att hjälpa kunderna att skapa publicitet, bygga varumärke, driva försäljning, skapa opinion och påverka politiska beslut. Som senior pr-konsult arbetar man i ett team med övergripande kund- och budgetansvar.

Produktionsledare/producent
Arbetar med att driva och hålla i projekt inom till exempel reklam, PR, digitala projekt, filminspelningar och event. Produktionsledare har en samordnande roll och håller koll på teamet, processer, administration, leveranser, deadlines och ofta även budget ihop med projektledaren.

Projektledare
Arbetar med att driva kundprojekt både mot kunden och internt med teamet. Projektledare planerar, organiserar, leder och utvärderar projektet och leder även människor i teamet. Projektledare har det övergripande ansvaret för projektet och är ansiktet utåt.

Receptionist
Arbetar med att svara i telefon och ta emot besök och bud. Receptionisten är ofta den första person man kommer i kontakt med på ett företag och hon/han möter dagligen kunder och gäster med olika behov och förväntningar.

Tech director
Arbetar med att ansvara för kundernas – och den egna byråns – digitala utveckling och digitala leveranser. En tech director är spindeln i nätet mellan kunden och teamet på byrån och ansvarar även för kontakten med digitala och tekniska specialister och leverantörer.

VD/Byråchef
Arbetar med att planera och leda byråns verksamhet vad gäller ekonomi, medarbetare och kunder och är ansiktet utåt. Ibland är VD och Byråchef en och samma person, ibland är dessa separerade. En vd/byråchef ansvarar för personal, nyförsäljning och utveckling av verksamheten.

Webbutvecklare/programmerare
Arbetar med systemutveckling för olika digitala projekt för kunderna. En webbutvecklare/ programmerare arbetar med att utveckla webbplatser, appar, intranät, e-handel, integrationer och andra digitala lösningar för byråns kunder.

UX/webbdesigner
Arbetar med digitala/tekniska lösningar och användarupplevelser för kunderna. En UX / webbdesigner arbetar med att designa lösningar som matchar människors behov och beteenden med kundernas behov och målsättningar.