European Association of Communication Agencies (EACA)

Komm är sedan flera år tillbaka medlemmar i EACA där vi arbetar tillsammans med olika initiativ och vår internationalisering genom att sätta Sverige på kartan i den kreativa branschen. Vi inspireras och delar information samtidigt som vi får en starkare röst.

EACA är Europas röst för kommunikationsbyråer och branschorganisationer, som använder sin lobbying verksamhet för att öka det ekonomiska och sociala värdet av kommunikation till allmänheten. Medlemmarna sträcker sig från reklam-, media-, digital-, varumärke- och PR-byråer precis som nationella branschorganisationer (likt Komm). Tillsammans representerar EACA mer än 2 500 organisationer från upp mot 30 europeiska länder som tillsammans har över 120 000 anställda.