ICC – Ansvarsfull kommunikation om miljö & klimat

Checklista från ICC med syftet att underlätta för marknadsförare, kommunikationsbyråer m.fl. att förstå när man gör ett miljö- eller klimatpåstående och ge vägledning i frågor som uppstår i sammanhanget.

Miljöpåståenden kan gälla varor (inklusive förpackning och komponenter), tjänster, produktlinjer eller företag och organisationer samt olika nyttigheter som elkraft, anläggningar, inrättningar och liknande.

I november 2021 godkände ICC:s globala styrelse den uppdaterade Hållbarhetsbilagan (ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications) till ICC:s Marknadsföringskod. I mars 2022 publicerades en svensk översättning.

Uppdateringen som inleddes på initiativ av ICC Sveriges arbetsgrupp Klimatpositiv har syftat till att förtydliga hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och ge vägledning i användandet av miljö- och klimatargument i marknadskommunikation, för att säkerställa att argumenten är vederhäftiga och att de kan styrkas på ett tillbörligt sätt.

Bilagan består både av övergripande riktlinjer och en fördjupning i användningen av vissa vanligt förekommande argument.

Hållbarhet

Hållbarhets­kommunikation

Här kan ni hitta inspelat material gällande hållbarhets­kommunikation

Hållbarhet

Miljövänligt, ekologiskt, sustainable

Här hittat ni artiklar kring olika miljöpåståenden

Hållbarhet

ICC:s regler för reklam och marknads­föring

Från den första juli 2019 gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt. Ansvarsfull marknads­föring skapar förtroende.

Hållbarhet

Utbildning

Här hittar ni anmälningslänk till ICC:s utbildning