Hållbarhets­kommunikation – Inspelat material

Kommunikation som accelerator i omställningen

18 november 2021

Inspirationsföreläsning med Solitaire Townsend, grundare av Futerra och en föregångare inom hållbarhet och kommunikation.

Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden -Vad gäller?

2 februari 2021

Under detta webinar går vi igenom de legala förutsättningarna för att använda olika typer av hållbarhets- miljö- och klimatpåståenden – som är strängt reglerade – i olika typer av marknadskommunikation. Hur säkerställer man att kommunikationen överensstämmer med verkligheten? Vi tittar på exempel som fällts i domstol och av Reklamombudsmannens Opinionsnämnd.