Miljövänligt, ekologiskt, sustainable

Artikel: Marknadsföring av ekologiska produkter – PMDs dom 18 jan 2021 i mål nr PMT 687-20, författad av Cecilia Torelm Tornberg & Hannah Fager, Advokatfirman MarLaw.
Läs artikeln

Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring
Kartläggning från konsumentverket 2021
Allt fler företag väljer idag att använda miljöargument i sin marknadsföring jämfört med för sex år sedan. Det visar en ny kartläggning som Konsumentverket låtit göra
Läs mer

Konsumenterna och miljön 2020 – Möjligheter att göra val med miljöhänsyn
Rapport från Konsumentverket
Syftet med den här rapporten är att redovisa konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Rapporten beskriver också olika faktorer som påverkar konsumenters val.
Läs mer

Konsumentverk vägleder – Miljöpåståenden i reklam
Om du använder miljöpåståenden i reklam behöver du tänka efter först. Eftersom det är svårt för konsumenten att värdera miljöpåståenden ställs höga krav på tydlighet. Du måste kunna styrka dina påståenden och de ska inte vilseleda konsumenten.
Läs mer

Konsumentverket – Ekologisk måste preciseras – ny dom ger vägledning
Uttryck som ekologisk och eko förekommer flitigt i reklam. Men vad betyder de egentligen? Och hur tydlig behöver företaget vara?
Läs mer