ICC:s regler för reklam och marknads­föring

ICC:S regler för Reklam och Marknadsföring
Från den första juli 2019 gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt. Ansvarsfull marknadsföring skapar förtroende.

Att tänka på vid användning av miljöpåståenden – Konsumentverket tipsar.
Om du använder miljöpåståenden i reklam behöver du tänka efter först. Eftersom det är svårt för konsumenten att värdera miljöpåståenden ställs höga krav på tydlighet. Du måste kunna styrka dina påståenden och de ska inte vilseleda konsumenten.

Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring – PM från Konsumentverket
Konsumentverket anser att påståenden som klimatneutral, klimatkompenserad, netto noll och andra liknande påståenden är oprecisa och otydliga. När sådana påståenden används utan en kvalificering riskerar de att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper. Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas förstå vad de innebär och kan inte heller fatta ett välgrundat affärsbeslut mot bakgrund av endast de påståendena.

Konsumentverket – Pressmeddelande 2023-02-02:
Domstolen förbjuder Arlas “Netto-noll-reklam”
Läs hela domslutet

Konsumentverket – Pressmeddelande 2022-09-07:
Eko-märkningar måste fram i reklamen

Konsumentverket – Pressmeddelande 2021-04-07
Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring