Länge leve mänsklig kreativitet!

”Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.” Som den franska författaren Gustave Flaubert uttryckte det.

Det är svårt att blunda för AI:s inflytande på reklambranschen i synnerhet, och hela den kreativa näringen i allmänhet. Hot eller möjlighet? Besparingsåtgärd eller dörröppnare? Karriärsdödare eller kompetens-höjare? Åsikterna går isär, och som alltid när en revolution knackar på dörren, infinner det sig en viss oro. Kommer det fortsatt behövas kommunikatörer för att ta fram kreativ kommunikation som skapar effekt? Vårt formella svar på den frågan får tills vidare – och på obestämd framtid – bli ett rungande ja.

I en tid där teknologiska framsteg och artificiell intelligens dominerar nästan alla aspekter av våra liv, kan det vara frestande att undervärdera den mänskliga faktorn när det kommer till kreativ kommunikation. Det räcker med att skrolla flödet branschpressen för att få en ödesmättad, till och med uppgiven, känsla. Men tittar man lite nyktert på det hela vill vi hävda att domedagen dröjer. Automatisering och AI har förvisso revolutionerat reklambranschen och gjort det möjligt att skapa och distribuera kampanjer på ett helt nytt sätt, men trots dessa framsteg är det fortfarande avgörande att ha kompetenta kreativa människor som leder arbetet.

Det finns (minst) fem starka skäl till att du som kund, uppdragsgivare eller byråledare behöver fortsätta värdera närvaron av o-artificiella intelligenta individer, med kärlek, erfarenhet och passion för att skapa kommunikation som gör skillnad. Dessa är, utan värdering eller inbördes ordning, följande.

1. Mänsklig förståelse och empati: Ingen AI kan replikera den mänskliga förmågan att förstå och känna empati för målgruppen, och sätta sig in i mottagarens situation. It takes one to know one, så att säga.

2. Etik och moral: AI saknar medvetenhet och förståelse för etik och moral, vilket kan leda till oönskade eller oetiska resultat om den inte är noggrant övervakad och styrd av människor.

3. Förmågan att navigera bland motsägelsefulla känslor: Människor är i grunden irrationella och fattar ibland beslut som inte följer logiken eller förnuftet. Dock kan dessa felaktiga beslut ibland leda till oväntade och innovativa idéer. AI, å andra sidan, saknar den mänskliga känsligheten och intuitionen som krävs för att dra nytta av dessa potentiella felaktigheter och omvandla dem till framgångsrika kreativa lösningar, som att t. ex låta parfymdoftande modeller sälja kanelbullar.

4. Kreativt samarbete: Kreativ reklam är ofta ett resultat av samarbete och idéutbyte mellan människor med olika erfarenheter och perspektiv, ibland i formella sammanhang, ibland vid kaffemaskinen. Närvaro, lyhördhet och spontanitet i den kreativa processen, kan bidra till unika och varierade idéer. AI tar inte en kaffe bara sådär.

5. Ai bjussar inte på sig själv. Ai hade t.ex inte gjort en kampanj för Guldägget genom att låta Ai Forslund göra kampanjen för att bevisa värdet av mänsklig kreativitet – Den idén kom livslevande kreatörer på.

6. (bonus) En riktigt person har skrivit denna text, lite partisk får man väl vara.

I den digitala tidsåldern är det frestande att förlita sig helt på teknik och automatisering. Men om vi vill skapa reklam som verkligen engagerar, påverkar och skiljer sig från mängden, är det avgörande att fortsätta investera i kompetenta kreativa människor. Ny teknik är (alltid) ett bra verktyg för den som vågar omfamna nuet, men AI kan inte ersätta de känslomässiga, o-logiska, omständliga och fantastiska kvaliteteter som duktiga personer tar med sig till bordet – i den kreativa processen. Fantastiska idéer är inte matematik. Det är samtal, och filosofi. Det är den mänskliga touchen, den kärleksfulla handpåläggningen en söndag kväll på byrån, som gör reklamen minnesvärd.

Självklart kommer kommunikationsbranschen ta till sig den nya tekniken för att öka sin produktivitet och effektivitet. Men så länge det är människor vi vill nå i slutändan, behövs det människor i startgroparna – och ärligt talat, hela vägen fram till att online ska godkännas i en källare med godisskålar och förväntansfulla kunder, hos Gangsters Post-Produktion.

Så, lång debattartikel kort. Om du som kund vill ha kreativ reklam som verkligen skapar effekt, tänk då på att det kan finnas en stor poäng i att involvera mänskliga kreativ kompetens.

Lycka till!

Linda Nilsson, VD på Sveriges Kommunikationsbyråer

Senast uppdaterad 26.03.24

Publicerad 26.03.24

AI

AI-genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar?