RO – Reklamombudsmannen

RO, som är branschens egna självreglering är en oberoende stiftelse som granskar och prövar att reklamen följer god marknadsetik i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Förbundet är aktiv i stiftelsen, dels i opinionsnämnden (ROn) där förbundsjurist Christina Nylander är ledamot och i styrelsen med Hedvig Hagwall Bruckner som även sitter som ledamot i KOMM:s styrelse.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning.

Reklamombudsmannen är instiftad av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets delegation för marknadsrätt. De prövande instanserna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Stiftelsens styrelse utses av Sveriges Annonsörer, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, Sveriges KommunikationsbyråerICC SwedenTidningsutgivarna och Swedish Direct Marketing Association.

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA), som har sitt säte i Bryssel.

Hemsida:
reklamombudsmannen.org