Personuppgifts­­policy

Personuppgiftshantering

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vår personuppgiftspolicy (som gäller fr.o.m. 2018-05-21). I denna hittar du all information om hur vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis i samband med att du blir medlem, deltar i våra tävlingar och event, får juridisk rådgivning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt har kontakt med oss.

*Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Mätning av hemsidetrafik

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av komm.se som möjligt så mäter vi användandet av den. Detta görs anonymt och utan cookies. Cookies används endast för att se om du som medlem är inloggad eller inte.

Tredjepartstjänster

  • Vi använder Upsales för våra kontaktformulär.
  • Vi använder Plausible för att mäta trafiken på webbplatsen.