CommToAct

Våren 2021 startade Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm), Sveriges Annonsörer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer ett gemensamt initiativ för att bidra till FNs globala mål för en bättre värld. ​

Namnet på initiativet, CommToAct, kommer av att vi vet att marknadskommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle som vi vill kunna verka och leva i.​

CommToAct består av två initiativ, Planet och People, som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till några av hållbarhetsmålen genom att själva bidra men även genom påverkansarbete mot makthavare.

Planet

Konsumenter anser att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att nyttja kraften bakom kommunikationen kan vi vända trenden och bli en del av lösningen!

Det är dags att marknads- och kommunikationsbranschen tar ansvar för klimatet! Genom CommToAct Planet vill Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Annonsörer och IAB Sverige hjälpa branschen att möta de utmaningar vi står inför. Initiativet CommToAct Planet samlar den svenska marknads- och kommunikationsbranschen bakom en gemensam ambition: att bidra aktivt till den gröna omställningen.

Tillsammans kan vi göra lite mer – Anslut ni också!

People

Ett initiativ för att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar. Vi arbetar med social hållbarhet i två dimensioner: dels i hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss med fokus på inkludering och mångfald.