Kreativ Sektor

Kreativ sektor är fyra kreativa branscher i ett näringspolitiskt samarbete och består av Dataspelsbranschen, Film&TV-producenterna, Komm (Sveriges Kommunikationsbyråer) och Musiksverige.

Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen. De kreativa branscherna står för export som internationellt formar bilden av Sverige; bygger upp ett kunskapskapital nationellt; bidrar med hållbar tillväxt, och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen. Den kreativa sektorn är framtidens basindustri med utmaningar och möjligheter för ett litet men kunskapsintensivt land som Sverige.