Kontakta oss

Jessica Bjurström
Vd
jessica.bjurstrom@komm.se

Linda Nilsson Kanslichef och tf projektledare Guldägget
Partneransvarig och medlemmar
Ansökningar och uppsägningar av medlemskap
Telefon: 08-679 08 13
linda@komm.se

Christina Nylander
Förbundsjurist (juridisk rådgivning)
Svarar på frågor och ger råd till medlemmar i juridiska frågor.
Telefon: 08-679 08 06
christina@komm.se

Fredrik Kullberg
Produktionsledare Guldägget
070 758 11 90
fredrik@komm.se

Nicole Lage-Vianna
Kommunikatör och digitalansvarig
Telefon 070 141 88 91
nicole@komm.se

Peter Liljeström
Ekonomi
tel 070 985 40 00
peter@komm.se

Maja Siösteen (Föräldraledig)
Affärsområdeschef Event & Tävlingar
Projektledare Guldägget. Frågor om Guldägget hänvisas till Linda Nilsson, linda@komm.se, tel 08-679 08 13

KOMM:s försäkringsservice
E-post komm@aon.se
Telefon 08-697 41 99

Besöks- och fakturaadress
Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveavägen 32, 5 tr
111 34 Stockholm