Juridisk rådgivning

Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer kan utan kostnad få juridisk rådgivning och hjälp från förbundsjurist Christina Nylander, när det gäller relationer till kunder och underleverantörer.

Rådgivningen ges primärt inom områdena: marknads-, avtals- och immaterialrätt.
Förbundsjuristen kan hjälpa medlemsföretagen att granska kampanjmaterial, så att det inte bryter mot lagar, etiska regler och rekommendationer. En annan uppgift är att hjälpa medlemsföretagen med avtal med kunder och underleverantörer.

Komm har tillsammans med andra branschorganisationer tagit fram rekommendationer och branschavtal för kommunikationsbyråernas samarbeten med till exempel annonsörer, tryckerier och reklamfilmsproducenter. När ett företag blir medlem i Komm får byrån via medlemssidorna tillgång till unika och specialanpassade avtalsmallar som har utformats utifrån medlemsföretagets särskilda behov.

Sveriges Kommunikationsbyråer är en garant för att medlemsföretagen är professionella. Ett sätt att säkra detta är att alla medlemmar har så kallad ARU-kompetens (Ansvarig Reklamutgivare), vilket innebär en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation. Vart fjärde år skall ARU-utbildningen uppdateras med en vidareutbildning – VARU.

Förutom den kostnadsfria medlemsservicen från förbundets jurist kan medlemsföretagen få ytterligare eller mer omfattande hjälp genom förbundets associerade advokat Anna Öster som mot en särskilt förmånlig medlemstaxa bistår medlemsföretagen, framför allt när det gäller bolagsärenden, avtalsgranskning, upprättande av avtal eller som ombud/förhandlare när det uppstått en tvist.