Zalando tar bort vilseledande miljöpåståenden efter EU-koordinerad insats

Konsumentverket har varit med och lett en EU-koordinerad insats av webbutiken Zalando. Efter dialog med företaget slutar de nu med flera miljöpåståenden inklusive märkningar som varit missvisande.

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...