Överenskommelse om utformningen av EU:s nya AI-lagstiftning med ikraftträdande tidigast 2025

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse om rättsakten om artificiell intelligens (AI-akten) som har nåtts mellan Europaparlamentet och rådet. Ett förslag till denna akt lades fram av kommissionen i april 2021.

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 12.12.23

AI

AI-Genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar? På Komms medlemssidor hittar du mer vägledning på ämnet.