Ny Vägledning om prisinformation 

Konsumentverket beslutade den 9 oktober 2023 om ett ställningstagande
angående information om prissänkningar och har med anledning av
ställningstagandet nu också gjort en översyn och uppdatering av Vägledning om prisinformation – således nu daterad 2023 till ersättande av Vägledning om prisinformation 2022.

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 08.12.23

Prismarknadsföring

Prismarknads­­föring

På Komms medlemssidor hittar du mer vägledande information om prismarknads­­föring.