Komms remissvar – Green Claims-direktivet

Sveriges Kommunikationsbyråers lämnade den 28 juni in remissvar till Kilmat- och Näringsdepartement ang Kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden (det sk Green Claims-direktivet). Ta del av remissyttrandet i sin helhet nedan.

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 29.06.23