Integritets­skyddsmyndigheten utfärdar sanktionsavgift på 15 mkr

Integritets­skyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Sanktionsavgiften är ett resultat av att Avanza Bank AB har använt en sk Meta-pixel på sin webbplats och app och som inneburit att uppgifter om exempelvis kunders värdepappersinnehav och kontonummer överförts till Meta.

Senast uppdaterad 05.07.24

Publicerad 27.06.24

GDPR

GDPR & Tredjelands­överföring

I och med ikraftträdandet av Dataskydds­förordningen (GDPR) den 25 maj 2018. EU fick tuffare regler för personuppgifts­behandling.