Hjälp oss kartlägga kunskapsbehov inom miljö- och hållbarhets­kommunikation

CommToAct

Svara på vår undersökning om hur ni jobbar med, mäter och kommunicerar miljö- och hållbarhetsfrågor. Syftet är att kartlägga kunskapsbehov för att kunna stötta branschen och utveckla en kunskapsplattform. Det tar ca 7 min att gå igenom frågorna och det är totalt 17 frågor.

Undersökningen utförs av Ipsos på uppdrag av CommToAct. Du svarar anonymt och alla svar redovisas på övergripande, aggregerad nivå. Inga enskilda svar eller företag kommer att kunna utläsas.

Du behöver inte ha några särskilda kunskaper inom området för att delta, vi är intresserade av hur det ser ut idag och vilka eventuella utmaningar du ser både idag och på sikt.

Vill du veta mer om undersökningen går det bra att kontakta Karin Grohman, verksamhetsansvarig CommToAct på karin.grohman@commtoact.se.