Granskningsverktyg för efterlevnad av GDPR

EDPB (Europeiska dataskyddsstyrelsen) har nyligen lanserat ett granskningsverktyg för webbplatser för att kunna bedöma efterlevnaden av dataskyddslagar. Det är en öppen programvara, och en lättanvänd lösning för att underlätta efterlevnaden av och samt förbättra dataskyddet på alla webbplatser.

Senast uppdaterad 28.02.24

Publicerad 28.02.24

GDPR

GDPR & Tredjelands­överföring

I och med ikraftträdandet av Dataskydds­förordningen (GDPR) den 25 maj 2018. EU fick tuffare regler för personuppgifts­behandling.