Fem lärdomar från Sveriges mest kreativa reklamkampanjer som skapat bäst effekt

Nedan följer fem grundläggande lärdomar från de 10 nominerade bidragen i guldäggskategorin effekt från 2020.

#1. Spetsa kommunikationens syfte mycket mer än du tror.

Det är tydligt att i princip samtliga bidrag har ägnat mycket tid och tankekraft på att definiera hur insatsen ska stötta affären eller organisationens övergripande mål. En självklarhet kan tyckas, men något som det tyvärr slarvas med.  Oavsett hur du väljer att definiera ditt syfte, nöj dig inte med en vag formulering. För ju tydligare du kan precisera uppgiften, desto större sannolikhet att du skapar effektiv kommunikation.

#2. Blanda inte ihop mål och medel

En annan aspekt som är gemensam för de nominerade är att de startar i det övergripande målet, som oftast var affärs- eller verksamhetskopplat. Attityd eller kommunikationsmål är också definierade, men redovisas istället som en effekt av att nå det huvudsakliga målet. De bästa bidragen visade en tydlig kedja som beskrev hur kommunikations-, beteende och attitydmål skulle påverka affärs- eller verksamhetsmålet. Tänk på att alltid definiera det huvudsakliga målet först och sedan ägna dig åt att titta på vilka ”mellan-mål” som behövs för att nå slut– målet. På så vis kommer du ha lättare att ta ut svängarna kreativt, bedöma idén på rätt grunder samt mäta hur framgångsrik insatsen verkligen har varit.

#3. För att ”sälja” något måste först ge något.

En annan tydlig sak bidragen har gemensamt är förståelsen för mottagarens perspektiv. För att lyckas få människor att tycka, tänka eller/-och agera som varumärket vill behövs något i utbyte. Något relevant. Det finns många grepp, och oavsett varumärke, problem och ingångsvärde så är det uppenbart att för att få människor att tycka eller agera som vi vill så behöver kommunikationen alltid bjuda på något – det kan handla om allt från ett leende till något som ger en faktiskt nytta.

#4. Fokusera, förenkla och förädla.

Det är också signifikant att de belönade bidragen har prioriterat EN sak som lösningen utgår från. Det kan ibland vara en upplevd nackdel som förpackas till en styrka, eller en tydlig insikt om målgruppen. Att våga fokusera, förenkla, förädla idén till nästa banalitet är ett bra grepp för att lyckas bästa förutsättningar för att skapa kreativ kommunikation. Sen handlar det såklart om hur man lyckas gestalta idén.

#5. Var mer distinkt än differentierad och lägg tid på genomförandet.

Om förra principen handlade om att renodla, fokusera och förädla så handlar den avslutande lärdomen om det motsatta. Att vara fullständigt skoningslös i sin ambition om genomförandet. Här hade man ägnat både tid och möda på genomförandet av insatsen och utgått från retorikens regler gäller. Det handlar inte så mycket om vad du säger, utan hur du säger det. De bästa bidragen hade ägnat tid på att skapa insatser som var distinkta och hade en särprägel vilket gjorde att målgruppen inte bara lägga märke till insatsen, de kom också ihåg vilket varumärke som låg bakom insatsen.

Senast uppdaterad 14.11.23

Publicerad 01.06.20