Ett steg närmare EU-reglering av politisk reklam

Rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär överenskommelse om de viktigaste politiska inslagen i en ny förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam.

Förordningen har utarbetats mot bakgrund av oron över informationsmanipulering och utländsk inblandning i val. Den ska göra det lätt för medborgarna att känna igen politiska reklammeddelanden, förstå vem som ligger bakom dem och veta om de har fått ett riktat reklammeddelande, så att de har bättre förutsättningar att göra välgrundade val.

Förordningen ska främja en öppen och rättvis politisk debatt i medlemsländerna, baserad på objektiv, transparent och mångsidig information. Den ska också säkerställa politisk reklam med full respekt för de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till integritet.

Senast uppdaterad 01.03.24

Publicerad 21.12.23