Mål & Vision

Sveriges Kommunikations­byråers vision är att vara efterfrågade och respekterade för att vi med professionell kommunikation skapar affär och samhällsnytta.

Komm arbetar för en framtid där uppdragsgivare förstår betydelsen och vikten av att kommunicera klokt, kreativt, kontinuerligt och hållbart. En framtid där människor gillar, respekterar och litar på professionell kommunikation och där vår bransch är tydlig, blomstrande och världsledande samt respekterad i det svenska samhället. Medlemmarna ska vara stolta över sin organisation och det är självklart att olika sorters kommunikationsbyråer som tror på professionell kommunikation är medlemmar.