#KavlaUpp

En kampanj för solidaritet mellan alla svenskar inför corona-vaccinationen

Coronaviruset utgjorde, förmodligen, för första gången i världshistorien som alla människor över hela jorden drabbats av samma sak, samtidigt.

Sverige stod inför möjligheten ta oss ur det värsta. Tillsammans ville vi få tillbaka en värld där vi kan röra oss fritt. Och kanske till och med kunna röra vid varandra igen. För att nå dit behövde vi allihop kavla upp en ärm.

Vi kavlade inte bara upp för att vi själva ska hålla oss friska. Vi gjorde det också för varandra.

Varför gjordes den här kampanjen?
80 – 90 % av befolkningen behövde vara immuna mot coronaviruset för att stoppa spridningen av covid-19. Immunitet uppstår bara genom sjukdom eller genom vaccin. Att vaccinera sig kan tyckas vara ett enkelt val framför sjukdom och ytterligare begränsningar/nedstängningar av samhället som en eventuell fjärde våg skulle kunna innebära. Och så var det för de flesta. Men det fanns en osäkerhet bland några av oss. Kring 20 % hade inte bestämt sig enligt FHM:s undersökning april-maj 2021. De svarade att de ”troligen” kommer vaccinera sig istället för ”säkert”. Något som kan tolkas som ett ”kanske” då svarsalternativet ”troligen inte” ej finns angivet. De utgör en mindre grupp förstås men problemet med mindre grupper är att när man översätter dem till faktiska siffror så hamnar man förskräckande högt, t ex utgör 20 % kring 1,8 miljoner av landets vuxna befolkning. Osäkerheten inför vaccination hade under året skiftat från stor till liten till att vara svårbedömd och på sina håll ytterst svajig.

Vilka ligger bakom kampanjen?
Copywritern Björn Rietz kom med kampanjidén till Sveriges Kommunikationsbyråers ordförande Helena Westin. Tillsammans kontaktade de kollegor och medlemsbyråer och satte samman ett stort team av kommunikationsbyråer, fotograf/regissör, finansiärer och medier.

Alla som arbetar med kommunikation vet att det är en sak att hitta på en idé, och en helt annan att lyckas genomföra den. Medlemmar i Komm och ett stort antal personer kavlade upp sina ärmar och arbetade för att överföra idén till en stor kampanj. Ett stort team av professionella, kreativa och kunniga människor var djupt engagerade.

Att flera byråer samarbetat i kampanjen, visar inte bara på att vaccinationsfrågan var angelägen, utan också på vad svensk kommunikationsindustri kan åstadkomma – emotionell, gränslös påverkan utförd i högsta professionella produktionskvalitet, och detta på kort tid.