EFFDay

Som en del av Effektinitiativet arrangerar Komm, Sveriges Annonsörer, SWEDMA och Sveriges Mediebyråer varje år EFFDay, där branschen får möjlighet att inspireras och lära sig av varandra om hur vi får bäst effekt på vår kommunikation.

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt, både i Sverige och stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet. Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt. Genom EFFDay börjar vi på allvar prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen.

Nyhet

01.06.20

Fem lärdomar från Sveriges mest kreativa reklamkampanjer som skapat bäst effekt

Fem grundläggande lärdomar från de 10 nominerade bidragen i guldäggskategorin effekt från 2020.