NDM – Näringslivets Delegation för Marknads­rätt

NDM består av 24 organisationer som representerar större delen av svenskt näringsliv, förutom Sveriges Kommunikationsbyråer, organisationer som Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Sveriges Annonsörer, SWEDMA, Företagarna, IAB Sverige, Sveriges Marknadsförbund, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, LIF – Läkemedelsindustriföreningen, Sprit & Vinleverantörernas förening, Svenska Bankföreningen, Stockholms Handelskammare m fl.

NDM är ett samrådsorgan i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga frågor och är på olika sätt engagerat i flera av näringslivets egenåtgärder. NDM är remissinstans för marknadsrättsliga frågor, genomför årligen samverkansmöten med Konsumentverket och är representerade i utredningar samt möter departement och politiker vid behov. 

Förbundsjurist Christina Nylander är ledamot i NDMs styrelse.