Konsument­skydd: möjliggöra hållbara val och sätta stopp för grönmålning

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknadsföring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknadsförs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck.

Marknadsföring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknadsföringslagen, däribland kravet på god marknadsföringssed och förbudet mot vilseledande marknadsföring.

På denna sida håller vi dig som medlem uppdaterad kring det senaste inom Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden.

Green Claims-direktivet

EU- kommissionen har föreslagit gemensamma kriterier för att motverka grönmålning och vilseledande miljöpåståenden (mars 2023), enligt vilket konsumenterna kommer få större klarhet om och bättre garantier för att något som säljs som miljövänligt faktiskt är miljövänligt samt få bättre information för att kunna välja miljövänliga produkter och tjänster. 

Direktivet Empowering Consumers for the green transition

Därtill har EU-parlamentet den 17 januari 2024 antagit direktivet Empowering Consumers for the green transition, som förbjuder specifika generiska miljöpåståenden. Detta direktiv är ett tillägg till EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder, dvs det direktiv som ligger till grund för vår nuvarande Marknadsföringslag. Detta får till följd att vissa miljöpåståenden inom ett till två år, beroende på implementeringstakt, kommer att klassificeras som otillbörliga affärsmetoder och därmed sanktioneras enligt Marknadsföringslagen.

Läs mer:

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...