The Anti-Greenwash Guide for Agency Leaders

Creatives for Climate, som är en global NGO, har lanserat ’The Anti-Greenwash Guide for Agency Leaders’ för att vägleda byråer i att undvika vilseledande och ogrundade påståenden i marknadskommunikation.

Den 30-sidiga guiden är ett interaktivt dokument som innehåller viktiga riktlinjer och praktiska råd för att hjälpa byråer att navigera i det komplexa i att kreera hållbar marknadsföring kontra greenwashing, förstå de juridiska gränserna och transformationen för att driva positiva åtgärder och undvika oavsiktlig greenwashing.

Den innehåller, förutom en checklista, också fallstudier av greenwashing från marknadsföringskampanjer för globala varumärken som Primark, Unilever, Oatly och HSBC, såväl som positiva exempel på hur man kan driva förändring i stor skala.

Senast uppdaterad 03.07.24

Publicerad 28.06.24

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...