Region Stockholm förbjuder fossil- och casinoreklam

I veckan rapporterade Sveriges Radio att det kommer bli stopp för reklam för casinospel, fossila bränslen och fossilt drivna produkter i Stockholms kollektivtrafik.

Förbudet kommer att börja gälla om två år när det nuvarande avtalet för reklamytorna löper ut och är ett beslut som det rödgröna styret i Region Stockholm har kommit överens om.

Därtill har regionen tagit ett beslut om att digitalisera sina reklamytor för att öka reklamintäkterna.

Tisdag 23 januari sammanträde trafiknämnden Stockholm, ta del av handlingarna nedan.

Senast uppdaterad 02.02.24

Publicerad 24.01.24

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...

Juridik

Spellagen

I och med ikraftträdandet av spellagen den 1 januari 2019 fick Sverige nya förhållningsregler och nya krav på måttfullhet gällande marknads­föring av spel.