Q&A om Digital Service Act

EU-kommissionen har publicerat frågor och svar om Digital Service Act (DSA).

Innehåll:

  • Allmän information om rättsakten om digitala tjänster
  • Hur påverkas användarna?
  • Hur påverkas företagen?
  • Hur påverkas EU-länderna?
  • Europeiska centrumet för algoritmers transparens
  • Tillsynsramen

Senast uppdaterad 19.01.24

Publicerad 19.01.24

GDPR

GDPR & Tredjelands­överföring

I och med ikraftträdandet av Dataskydds­förordningen (GDPR) den 25 maj 2018. EU fick tuffare regler för personuppgifts­behandling.