Ny hemsida presenterar banbrytande svensk kommunikation

I samband med Guldäggsgalan 25 april, i regi av Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer, valdes två nya medlemmar in i Platinaakademin, art director Sophia Lindholm och copywriter Martin Ringqvist. Samtidigt öppnade efter nästan två års arbete en ny hemsida som dokumenterar epokgörande svensk kommunikation i form av arbeten av akademins medlemmar, avsedd att vara en inspirationskälla för nya generationer kreatörer och för intresserade i omvärlden.

Platinaakademin är den svenska kommunikationsbranschens Hall of Fame, det vill säga samlar de hittills nästan sjuttio art directors, grafiska designers, illustratörer, fotografer, regissörer, copywriters och creative directors som med sin begåvning och personlighet mer än andra anses ha bidragit till utvecklingen av reklam och design i Sverige. Platinaakademin har sedan första utdelningen av Platinaägget 1975 haft ett nära samarbete med Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer. Platinaakademin utser medlemmarna, Komm administrerar röstningsproceduren och akademin delar ut Platinaägget på Guldäggsgalan, som årligen arrangeras av Komm.

På hemsidan presenteras varje akademimedlem med en biografisk text samt ett antal arbeten som tilldragit sig extra stor uppmärksamhet. Sammantaget kan hemsidan sägas utgöra en encyklopedi (inklusive sökfunktion) med betoning på effekterna av den kreativa revolutionens intåg i Sverige på 1960-talet – fram till och med dagens omfattande framgångar för svensk kommunikation ute i världen. Därtill erbjuds ett antal essäer av akademimedlemmar som speglar såväl branschens historia som framtid.

Medlemmarna i akademin, och deras efterlevande, har inventerat egna arkiv, men hemsidan hade inte varit möjlig att producera utan samarbetet med Landskrona museum. Här verkar Reklamarkivet, Sveriges arkiv för reklam och grafisk design, som förvaltar ett unikt svenskt reklamhistoriskt material, inalles över 100.000 objekt från mitten av 1900-talet och framåt. Samlingen omfattar såväl skisser som färdiga produktioner, intervjumaterial och arbetsredskap. Här finns annonser, affischer, reklamfilmer, radioreklam och grafisk formgivning i form av förpackningar, broschyrer och böcker m.m.

Ansvariga för hemsidans tillkomst har från Platinaakademins sida varit Anna Qvennerstedt, Frank Hollingworth, Carl Lewenhaupt och Göran Åkestam. Produktion: Henrik Nygren Design, huvudredaktör Lars Forsberg. 

Senast uppdaterad 16.05.24

Publicerad 26.04.24

Platina

Den svenska kommunikationsbransch­ens Hall of Fame. För frågor/mer information kring Platinaakademin, maila platina@komm.se