Bristande reklammarkering av inlägg i sociala medier

Influeraren Katrin Zytomierska och hennes företag Clean Eating AB ska betala sammanlagt 1,25 miljoner kronor till staten efter att ha brutit mot domstolsförbudet gällande bristande reklammarkering av inlägg i sociala medier.

Det är ett känt problem att influerare ibland inte reklammarkerar sina inlägg som innehåller marknadsföring, och ibland inte tillräckligt tydligt. Därför är dagens dom från Patent- och marknadsdomstolen av stor betydelse. 

– Det är bra att domstolen är så tydlig. Det bryter mot lagen att göra reklam i sociala medier utan att det framgår för följarna att det är reklam. Det här är inget som man kan ta lättvindigt på. Influerare har ett ansvar att följa lagen, säger Pär Magnusson som är processråd vid KO.

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 24.10.23