Meta, Google, Tiktok och Snapchat tillåter inte användningen av AI-verktyg i politiskt syfte

Liknande beslut har tidigare fattats av Google, Tiktok och Snapchat. Läs mer

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 14.11.23